Στάδια Πιστοποίησης

  • Απαραίτητη προϋπόθεση στην πρώτη φάση, καθώς περιλαμβάνει την καταγραφή των τετραγωνικών, των αποθηκευτικών χώρων, των χώρων παραγωγής ή/και συσκευασίας, των χώρων επίσκεψης κοινού ή/και καταναλωτών κ.λ.π.
  • Κάθε εμπορική ή επιχειρηματική δραστηριότητα έχει τις ιδιαιτερότητες της, γι αυτό εστιάζουμε στις ανάγκες των χώρων διαβαθμίζοντας ανάλογα την συχνότητα καθαρισμού και απολύμανσης, των μέσων καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιούνται.
  • Στο στάδιο αυτό, προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις, για όλες τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί, όπως καθαρισμό, απολύμανση, απόσμηση, απόφραξη, απόβλητα – λύματα, επεξεργασίας νερού – πισίνες, εξυγίανσης περιβάλλοντος και φυσικής απολύμανσης
  • Παρακολουθούμε την εφαρμογή των απαιτούμενων λύσεων, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντας την εφαρμογή των προϊόντων μας με οδηγίες χρήσης και τεχνικά δελτία ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.
  • Με την ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων, πιστοποιούμε την επιχείρηση ως ¨ΑΣΦΑΛΗ ΖΩΝΗ¨ και την συμπεριλαμβάνουμε στον κατάλογο επιχειρήσεων με το σήμα "SAFEZONE", μαζί με όλα τα πλεονεκτήματα που περιέχει η απόκτηση του (προβολή, διαφήμιση, υποστήριξη κ.λ.π.)